Prisinformasjon

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen som er en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene.

For andre tjenester gjelder følgende priser:

Førerkortattest over 75 år og utvidet førerkort kr 650,-

Vaksiner kr 150,-

Attest for; Utvidet eksamenstid, syk på eksamen, avbestilling av reise, til selvangivelse, søknad TT-kort, P-tillatelse og tildelingskontoret kr. 300,-

OBS! Konsultasjonshonorar kommer i tillegg hvis du tar opp medisinske spørsmål utenom attesten.

Time må avbestilles innen 24 timer ellers blir den belastet.